Přeskočit na obsah

Město Slavičín — Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje sportu na území města Slavičín, a to v souladu se sportovní politikou města Slavičín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • organizace sportovních akcí — turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj. (prioritně tradičních, propagujících město) na území města Slavičín – žadatel musí být hlavním realizátorem,
  • zajištění mistrovských, zejména mládežnických, soutěžních utkání a závodů,
  • celoroční činnost sportovních a tělovýchovných subjektů,
  • zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti,
  • nájmy a využití sportovních zařízení,
  • provoz sportovních zařízení na území města Slavičín, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 365 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru