Přeskočit na obsah

Město Slavkov u Brna — Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2022

Dotace na podporu činností subjektů působících v oblasti sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  a zařazených do minimální sítě sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na rok 2022, případně subjektů v minimální síti jiné ORP poskytujících občanům správního obvodu ORP Slavkov u Brna péči (službu),  která není v regionu dostupná.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2021  do 19. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Registrovaní  poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří jsou ke dni podání žádosti zařazeni do minimální sítě sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na rok 2022 nebo jsou zařazeni v minimální síti jiné ORP a prokazatelně poskytují  občanům  správního obvodu ORP  Slavkov u Brna péči (službu), která není v regionu dostupná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění potřebné nabídky sociálních služeb pro občany správního obvodu ORP Slavkov u Brna a zkvalitňování této nabídky.
  • Dotace je určena na provozní a osobní náklady příjemce dotace nezbytně vynaložené na zajištění činnosti sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2022  je  1 550 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě bude stanovena podle aktuálně platných Pravidel  financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021 — 2022.  

Specifika a omezení:

  • Příjemcem dotace nemůže být obec, kraj, stát nebo příspěvkové organizace a organizační složky obce, kraje či státu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru