Přeskočit na obsah

Město Šluknov — Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech

Město Šluknov bude podporovat opravy fasád a ve městě u soukromých subjektů a objektů města, které se tímto podílí na hezkém vzhledu města a podporují tak celkový estetický dojem pro obyvatele i návštěvníky města Šluknov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 11. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní dům k trvalému bydlení na správním území města Šluknov.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří opravují fasády či střechy v souladu s vyhlášeným programem a tím se podílí na hezkém vzhledu města Šluknov. Město Šluknov má vyhlášenou Městskou památkovou zónu Šluknov, která vymezuje historické centrum (jádro) města a objekty v ní budou bonifikovány.
  • Město Šluknov bude podporovat opravy fasád a ve městě u soukromých subjektů a objektů města, které se tímto podílí na hezkém vzhledu města a podporují tak celkový estetický dojem pro obyvatele i návštěvníky města Šluknov.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Šluknov pro rok 2024 bude 500 000 Kč.
  • a) Dotace na opravu (ne pouhý nátěr či zateplení) fasády činí 600 Kč/m2 na čelní stěnu a 400 Kč/m2 na stěny ostatní čisté plochy (bez oken a dveří) u objektů v Městské památkové zóně a u objektů mimo památkovou zónu pak 350 Kč/m2 na stěny podél místních komunikací čisté plochy. Maximální výše dotace činí 100 000 Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše dotace za každý rok se sčítají a po dosažení 100 000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci.
  • b) Dotace na výměnu krytiny (ne pouhý nátěr nebo částečná oprava střechy nebo částečná oprava střechy nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) činí 500 Kč/m2 na čelní část střechy, 300 Kč/m2 na části ostatní u objektů v městské památkové zóně a u objektů mimo památkovou zónu pak 400 Kč/m2 na pohledové části (viditelná část střechy od okapního žlabu ke hřebeni) podél místních komunikací. Maximální výše dotace činí 80 000 Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše příspěvku za každý rok se sčítají a po dosažení 80 000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci.
  • V případě nemovité kulturní památky neplatí maximální částka 80 000 Kč při sčítání dotací, tzn. dotaci lze poskytnout opakovaně.

Specifika a omezení:

  • Nejpozdější termín dokončení opravy a podání písemného oznámení je stanoven na 31. října 2024.
  • Dotace bude přidělována na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva města. Před zahájením opravy fasády, či střechy shlédne stávající stav příslušná komise jmenovaná Radou města Šluknov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru