Přeskočit na obsah

Město Smiřice — Program poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice 

Dotace na podporu a rozvoj aktivit v rámci regionu, jeho prezentace, propagace a reprezentace vedoucí k vytváření širokého veřejného povědomí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 02. 2024 do 31. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Tělovýchovné, zájmové, kulturní, společenské a neziskové organizace. Dále svazy, spolky, sdružení, právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Částečná úhrada provozních, případně investičních výdajů spojených s činností organizace.
 • Okruhy programu:
  • 1. Tělovýchovná a zájmová činnost.
  • 2. Kulturní činnost.
  • 3. Činnost svazů, spolků, společenských a neziskových organizací.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro období 2023: 907 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci daného okruhu programu:
  • ad 1 – 250 000 Kč.
  • ad 2 – 135 000 Kč.
  • ad 3 – 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na dotaci není právní nárok, podání řádně vyplněné žádosti o dotaci ve stanoveném termínu způsobilým žadatelem, uzavření smlouvy o dotaci, bezdlužnost žadatele k poskytovateli dotace k datu podání žádosti o dotaci, řádné a včasné vyúčtování dotace obdržené v uplynulém období od poskytovatele dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru