Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Sokolov – Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace na podpora celoročního poskytování vybrané sociální služby podle odstavce 2, které je v souladu s potřebami občanů Sokolova, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb na území Sokolova v potřebném rozsahu a kvalitě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 10. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociálních služeb, tj. fyzická osoba s místem trvalého pobytu či místem podnikání a právnická osoba se sídlem na území EU, zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 zákona o sociálních službách, který:
  • a) poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních službách na území Sokolova a má k tomu platné oprávnění (rozhodnutí o registraci) podle zákona o sociálních službách,
  • b) má platné rozhodnutí poskytování sociálních služeb na území Karlovarského kraje,
  • c) je zařazena do kategorie A sítě sociálních služeb Karlovarského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace podle tohoto programu se poskytuje k úhradě běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu s příslušným právním předpisem upravujícím poskytování příslušné služby, které není schopen žadatel realizovat ze svých prostředků, popř. z jiných zdrojů.
 • Sociálními službami, které město prostřednictvím programu podporuje, jsou sociální služby vymezené zákonem o sociálních službách.
 • Důvodem podpory účelů (jednotlivých sociálních služeb) podle odstavce 1a 2 je finanční podpora celoročního poskytování vybrané sociální služby podle odstavce 2, které je v souladu s potřebami občanů Sokolova, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb na území Sokolova v potřebném rozsahu a kvalitě.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutá dotace může dosáhnout maximálně 10% z celkových rozpočtovaných nákladů projektu žadatele, přičemž součet dotací přidělovaných v rámci tohoto programu jednomu poskytovateli na jednotlivé jím poskytované sociální služby může činit v daném kalendářním roce maximálně 600 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje:
  • a) v případě dotace do 50 000 Kč Rada města Sokolov, a to na nejbližší schůzi konané po předložení závěrečného doporučení sumarizační komise,
  • b) v případě dotace nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Sokolova, a to na nejbližším zasedání konaném po předložení závěrečného doporučení RM a sumarizační komise.

Specifika a omezení:

 • Stejný žadatel může v kalendářním roce, v němž má být dotace poskytnuta, podat pouze jednu žádost na konkrétní sociální službu; k případné druhé či další žádosti se nepřihlíží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>