Přeskočit na obsah

Město Strakonice — Dotační program města Strakonice na podporu kultury

Dotace na podporu kulturních aktivit a udržení tradic na území města Strakonice v oblasti kultury. Očekávaným přínosem je zkvalitnění a obohacení kulturního vyžití občanů a návštěvníků města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Fyzická nebo právnická osoba, která působí na území města Strakonice v oblasti kultury.
 • 2 Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá akci na území města Strakonice nebo reprezentuje město Strakonice v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na podporu kulturních aktivit a udržení tradic na území města Strakonice v oblasti kultury. Očekávaným přínosem je zkvalitnění a obohacení kulturního vyžití občanů a návštěvníků města.
 • Opatření 1: Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury

  • Podpora celoroční činnosti kulturních subjektů (zejména hudebních, tanečních, folklorních, pěveckých, divadelních nebo společenských) působících na území města, udržujících a rozvíjejících tradice a žánrovou rozmanitost ve městě.
 • Opatření 2: Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů
  • Podpora kulturních akcí a projektů rozšiřujících žánrovou nabídku města, oživujících veřejné prostory města, podporujících místní kulturu a tradice, oslav významných výročí, vydavatelské činnosti spojené s veřejnou prezentací vydávaného média, propagačních aktivit v oblasti kultury zviditelňujících město, prezentace a reprezentace města na soutěžích, přehlídkách a festivalech na území ČR i v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků pro poskytování dotací v oblasti kultury na rok 2022 činí 650 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč.
 • Žádosti o poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč rozhoduje Rada města Strakonice dle návrhu Komise pro kulturu a cestovní ruch města Strakonice.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být organizace zřízená nebo založená městem Strakonice.
 • Žadatel musí pro každou jednotlivou akci podat samostatnou žádost (Opatření 2).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru