Přeskočit na obsah

Město Strakonice — Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých v době energetické krize

Cílem je finanční podpora organizovaných pohybových aktivit dospělých občanů, zlepšení jejich fyzické a psychické kondice s pozitivním vlivem na jejich zdravotní stav, podpora široké a kvalitní nabídky aktivit pro volný čas na území města Strakonice a podpora klubů reprezentujících město Strakonice v nejvyšších soutěžích v daném sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající pravidelnou tělovýchovnou, sportovní a ostatní volnočasovou činnost na území města Strakonice v kategoriích dospělých po dobu nejméně jednoho roku ke dni podání žádosti. Žadateli o dotaci mohou být zejména sportovní kluby, sportovní oddíly, tělovýchovné jednoty a subjekty s právní subjektivitou spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem podpory je zachování možnosti pravidelné sportovní a volnočasové činnosti v době energetické krize především pro obyvatele města Strakonice a možnosti volného pokračování ve sportovní činnosti mládeže v soutěžích dospělých, dále zvýšení zájmu o sport a také snaha přispět k rozšíření nabídky akcí organizovaných pro širokou veřejnost. 

Forma a výše podpory:

  • Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky zapojené v rozpočtu města Strakonice pro rok 2023.
  • Celková alokace finančních prostředků na rok 2023 činí 1 250 000 Kč.
  • Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 250 000 Kč.
  • Minimální finanční spoluúčast žadatele z uznatelných nákladů: 30 %.

Specifika a omezení:

  • Spolky s mnohostranným zaměřením mohou žádat o podporu pro jednotlivé oddíly.
  • Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru