Přeskočit na obsah

Město Strakonice — Dotační program v sociální oblasti

Dotace na podporu fungování kvalitních soc. služeb, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život uživatelů sociálních služeb města Strakonice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 2. 2022 do 25. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba, nestátní organizace, spolky a sdružení na území města Strakonice nebo vyvíjející činnost ve prospěch města Strakonice a jeho občanů s přihlédnutím k počtu osob, které služby využívají. Může se jednat o registrované sociální služby, tak neregistrované služby komunitního charakteru.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je v roce 2022 zaměřen na: 
  • podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • na podporu jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách /dále jen související služby/.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2022 je celkový objem finančních prostředků na dotační program v sociální oblasti ve výši 700 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může být poskytnuta takto: 
  • 100 000 Kč registrované služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • 50 000 Kč související služby.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem Strakonice, dále politické strany a politická hnutí, státní organizace a organizační složky státu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru