Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Sušice – Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

1-zlata-01-namesti
Share Button

Dotace na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice. Důraz bude kladen na zachování památkové hodnoty stavby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, církev a právnické osoby, jejichž akce naplňují stanovené cíle a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku (dále jen obnova), které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.
 • Zlepšení vnějšího vzhledu objektu nebo jeho části konkrétně představuje:

  • obnovu fasád, výplní otvorů, střešního pláště popř. památkově hodnotných oplocení viditelných především z veřejných prostor.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace je závislá na následujících aspektech:
  • finanční náročnosti akce,
  • schválené částce v rozpočtu města,
  • způsobu obnovy objektu,
  • přínosu pro zlepšení vzhledu MPZ.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Sušice na podporu tohoto účelu:
  • Celkem 1 600 000 Kč pro rok 2021.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta po úplném ukončení akce a po kontrole provedené Odborem památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu v Sušici.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>