Přeskočit na obsah

Město Sušice — Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

Dotace na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice. Důraz bude kladen na zachování památkové hodnoty stavby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, církev a právnické osoby, jejichž akce naplňují stanovené cíle a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku (dále jen obnova), které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.
 • Zlepšení vnějšího vzhledu objektu nebo jeho části konkrétně představuje: 
  • obnovu fasád, výplní otvorů, střešního pláště popř. památkově hodnotných oplocení viditelných především z veřejných prostor.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace je závislá na následujících aspektech: 
  • finanční náročnosti akce,
  • schválené částce v rozpočtu města,
  • způsobu obnovy objektu,
  • přínosu pro zlepšení vzhledu MPZ.
 • O žádostech rozhodne na návrh a doporučení Komise pro přípravu, zpracování a realizaci programu obnovy MPZ rada města Sušice (do 50 000 Kč), případně zastupitelstvo města Sušice (nad 50 000 Kč) po dokončení díla a splnění všech podmínek.

Specifika a omezení:

 • Dotace bude poskytnuta po úplném ukončení akce a po kontrole provedené Odborem památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu v Sušici.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru