Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Sušice – Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

1-zlata-01-namesti
Share Button

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou nemovitostí nebo jejich částí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, církev a právnické osoby, jejichž akce naplňují stanovené cíle a souvisí s předmětem podpory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku (dále jen obnova), které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.
 • Dotace se poskytuje na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou nemovitostí nebo jejich částí.
 • Dotace může být poskytnuta na obnovu objektů (např. výplně otvorů, střešní plášť, fasáda aj.) nebo jejich částí viditelných především z veřejných prostor, případně na obnovu historicky cenných prvků a konstrukcí objektů prohlášených za kulturní památku.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace je závislá na následujících aspektech:
  • finanční náročnosti akce,
  • schválené částce v rozpočtu města,
  • způsobu obnovy objektu,
  • přínosu pro zlepšení vzhledu MPZ.
 • Komise posuzuje jednotlivé žádosti tak, že zhodnotí u každého projektu míru naplnění kritérií dle čl. II. Pravidel. Kritériem při posuzování žádosti bude zejména vliv nemovitosti na kulturně historickou hodnotu města, dále stav a hodnota objektu, dopad realizace projektu na vzhled veřejných prostranství a výše finanční spoluúčasti žadatele. Komise po posouzení doporučí vybrané akce k podpoře ze strany města Sušice.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>