Přeskočit na obsah

Město Svoboda nad Úpou — Dotační program na sportovní aktivity dospělých

Dotace na podporu skupinových a organizovaných sportovních aktivit dospělých ze Svobody nad Úpou s celospolečenským charakterem a využívaných v rámci sportovních činnosti či akcí města, jejíž cílovou skupinou jsou dospělí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2022 do 16. 5. 2022 do 15,00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (NNO), zájmové kroužky a seskupení s právní subjektivitou, které působí ve Svobodě nad Úpou a další subjekty, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území města Svobody nad Úpou či ve prospěch občanů města Svobody nad Úpou.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem poskytnutí finančního příspěvku na sportovní aktivity je podpora skupinových a organizovaných sportovních aktivit dospělých ze Svobody nad Úpou s celospolečenským charakterem a využívaných v rámci sportovních činnosti či akcí města, jejíž cílovou skupinou jsou dospělí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků na rok 2022 na podporu stanoveného účelu tímto dotačním programem činí 20 000 Kč.
  • Maximální výše finančního příspěvku (dotace) v jednotlivém případě bude činit 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o příspěvek nemůže být zájmový kroužek bez právní subjektivity v rámci mimoškolních sportovních a kulturních aktivit, který působí a vykonává svou činnost prostřednictvím příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov a jehož příjmy a výdaje jsou součástí hospodaření příspěvkové organizace.
  • Každý subjekt může podat v rámci jednoho dotačního programu pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru