Přeskočit na obsah

Město Tábor — Dotační Program na podporu cestovního ruchu

Dotace na podporu cestovního ruchu na období 2021–2025 je finanční podpora vedoucí k rozšíření nabídky cestovního ruchu města Tábora s důrazem na nové aktivity určené českým i zahraničním turistům a jejich rozložení v průběhu celého roku a určených pro širší veřejnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící v oblasti cestovního ruchu na území města Tábora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu města Tábora jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. 
  • a) Konkrétní akce v oblasti cestovního ruchu (konference, semináře, setkání).
  • b) Činnost směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě, SMART.
  • c) Edičně propagační činnost – příprava autorských a původních publikací.
  • d) Podpora kongresové turistiky.
  • e) Tvorba nových produktů a turistických balíčků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 55 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. daného roku, projekt bude ukončen nejpozději 13. 12. daného roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru