Přeskočit na obsah

Město Tábor — Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních úprav, na období 2022

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě Táboře vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Spolky, pobočné spolky, zapsané ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sociální oblasti ve městě Táboře vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje. Jedná se o podporu sociálních služeb, především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný život svých uživatelů a jejichž cílem je umožnit lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, svého zdravotního stavu, sociálního znevýhodnění apod., zůstat rovnocenným členem společnosti, využívat přirozených zdrojů, žít v kontaktu s ostatními lidmi a zapojit se do běžného života. Je nezbytné podporovat zvyšování kvality poskytovaných služeb i jejich rozvoj s cílem umožnit jedinci setrvat v přirozeném prostředí, rozvíjet své vazby, podporovat rovný přístup k pracovnímu zařazení, vzdělávání apod.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
  • Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti činí 80 %.

Specifika a omezení:

  • Územní vymezení realizace projektu: aktivity a  služby realizované v územním obvodu města Tábora a pro občany města Tábora.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru