Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Tábor – Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež v letech 2021–2025

shutterstock_154904891.jpg
Share Button

Dotace na  podporu pořádání projektů zaměřených na děti a mládež: podpora talentovaných dětí a mládeže a podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 30. 11. do 24.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba působící v oblasti práce s dětmi a mládeží na území města Tábora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je podpora pořádání projektů zaměřených na děti a mládež:
  • podpora talentovaných dětí a mládeže,
  • podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.
 • V rámci tohoto opatření budou podpořeny tyto aktivity:
  • akce na svých základnách, letní dětské tábory, příměstské tábory apod.,
  • pokud akci bude pořádat subjekt, který nemá sídlo v Táboře, musí se akce konat na území města Tábora.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 50 000 Kč.

 • Minimální výše poskytované dotace činí 3 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši do 10 000 Kč včetně nemá příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu, na které byla dotace poskytnuta.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 10 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10%.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může do tohoto dotačního programu podat maximálně 3 žádosti.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>