Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program na podporu využívání zařízení TZMT s.r.o. a tělocvičen základních škol, zřizovaných Městem Tábor v letech 2021 – 2025

Dotace na  podporu sportovních klubů, které ke své hlavní sportovní činnosti využívají zařízení Tělovýchovných zařízení města Tábora, s.r.o.  a tělocvičny základních škol zřizovaných Městem Tábor a tělocvičnu v ZŠ Světlogorská, čp. 2771/3, provozovanou městem Tábor.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území Města Tábora, která pro svou hlavní sportovní činnost využívá zařízení TZMT s.r.o. a tělocvičen ZŠ, zřizovaných Městem Tábor formou krátkodobého pronájmu, který trvá nepřetržitě max. 48 hodin (to je opakované krátkodobé využívání), a to na základě smluvního vztahu uzavřeného s poskytovatelem prostor (TZMT s.r.o., příslušnou základní školou nebo městem Tábor).

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora sportovních klubů, které ke své hlavní sportovní činnosti využívají zařízení Tělovýchovných zařízení města Tábora, s.r.o. (dále jen TZMT s.r.o.) a tělocvičny základních škol zřizovaných Městem Tábor a tělocvičnu v ZŠ Světlogorská, čp. 2771/3, provozovanou městem Tábor.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 3 000 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace činí 10 000 Kč.
  • V případě poskytnutí dotace má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru