Přeskočit na obsah

Město Tábor – Program na podporu práce s dětmi a mládeží v letech 2021–2025

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport a výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 •  Právnická a fyzická osoba působící v oblasti práce s dětmi a mládeží na území města Tábora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1: Program na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží.
  • Účelem je podpora činnosti jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti práce s mládeží na území města Tábora.
   V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity:
   • údržba majetku klubu, oddílu či spolku,
   • náklady na provoz mládežnické organizace (topení, voda, plyn, el. energie),
   • nákup pomůcek a materiálu na pravidelnou spolkovou činnost.
 • Opatření 2: Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež.
  • Cílem je podpora pořádání projektů zaměřených na děti a mládež: 
   • podpora talentovaných dětí a mládeže,
   • podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu využití volného času dětí a mládeže.
   • V rámci tohoto opatření budou podpořeny tyto aktivity: 
    • akce na svých základnách, letní dětské tábory, příměstské tábory apod.,
    • pokud akci bude pořádat subjekt, který nemá sídlo v Táboře, musí se akce konat na území města Tábora.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 100 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši do 10 000 Kč včetně nemá příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci aktivit, na které byla dotace poskytnuta.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 10 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci činnosti, na které byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 10 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace sportovních aktivit bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru