Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory aktivit v oblasti kultury v letech 2021–2025

Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury v letech 2021 — 2025 je finanční podpora subjektů působících nebo provozujících aktivity v oblasti kultury na území města Tábor.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 1. 11. do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR. 
  • Spolek, korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba bez živnostenského oprávnění pouze do Opatření 1, fyzická osoba bez živnostenského oprávnění — svobodný umělec do Opatření 1, 2.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 1  — Podpora realizace projektů v oblasti kultury na území města Tábora určených pro širokou veřejnost.
 • Opatření 2 — Podpora celoroční kulturní činnosti na území města Tábora určených pro širokou veřejnost. V rámci činnosti je přípustné uplatňovat výdaje i na činnost vykonávanou mimo území města Tábora (výdaje spojené s účastí na soutěžích, soustředění, kulturních akcích atd.).
 • Program je zaměřen na podporu aktivit, a to v následujících oblastech: 
  • zážitková kultura v Táboře (hudba, divadlo a tanec, koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím apod.),
  • kulturně osvětová činnost (přednášky, odborné semináře a konference),
  • umělecká činnost,
  • výstavní činnost,
  • výtvarné umění, fotografie, nová média,
  • literatura (prezentace literatury – festivaly, přehlídky, literární pořady, soutěže, vydání hotového autorského díla apod.),
  • audiovizuální činnost,
  • historické aktivity vycházející z historických tradic,
  • společenské záležitosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků pro tento Program na rok 2022 činí 1 110 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na aktivitu činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu/činnosti, na které byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20%.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci může v tomto dotačním programu podat pro příslušný rok max. 3 žádosti na projekt a max. 1 žádost na činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru