Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory jednorázových sportovních soutěží, pohárů a jiných sportovních akcí v letech 2021–2025

Cílem je podpora pořádání sportovních akcí na území města Tábora, celorepublikového, mezinárodního charakteru, regionálního nebo místního významu pro všechny věkové kategorie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1: Podpora pořádání sportovních akcí na území města Tábora, celorepublikového a mezinárodního charakteru pro všechny věkové kategorie. 
  • Cílem je podpora pořádání sportovních akcí na území města Tábora, celorepublikového a mezinárodního charakteru pro všechny věkové kategorie. V rámci tohoto Opatření bude podpořeno pořádání sportovních soutěží, pohárů a akcí (celorepubliková — mezinárodní působnost) na území města Tábora. Žadatel může v rámci programu podat celkem maximálně 3 žádosti tohoto opatření.
 • Opatření 2: Podpora pořádání sportovních akcí na území města Tábora, které jsou regionálního nebo místního významu. Podmínkou je určení akce pro širokou veřejnost. 
  • Cílem je podpora pořádání sportovních akcí na území města Tábora, které jsou regionálního nebo místního významu. Podmínkou je, že akce je určena pro širokou veřejnost, které nabízí možnost sportovního vyžití. Účelem programu je rozšíření nabídky sportovně volnočasových aktivit pro obyvatele města.
  • V rámci tohoto Programu budou podpořeny tyto aktivity: 
   • pořádání sportovních akcí pro veřejnost (místní a regionální působnost) na území města Tábora,
   • není zde žádné věkové omezení,
   • pokud akci bude pořádat subjekt, který nemá sídlo v Táboře, musí se akce konat na území města Tábora.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši do 10 000 Kč včetně nemá příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 10 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10%.

Specifika a omezení:

 • Sportovní aktivita, na kterou byla dotace poskytnuta, nebude spolufinancována z jiné veřejné finanční podpory
  poskytnuté Městem Tábor.
 • Realizace sportovních aktivit bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru