Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory kulturní činnosti

Cílem programu je podpora soustavné a dlouhodobé kulturní, umělecké a společenské činnosti na území města Tábor, která je určena pro širokou veřejnost a která přispívá k rozvoji kulturního prostředí nebo k udržování kulturních tradic ve městě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR, a to: 
  • kulturní organizace, spolky, zájmové soubory, kroužky, sdružení apod. na území města Tábor ve stanoveném období, v němž budou vyvíjet pravidelnou činnost nejméně 10 měsíců.

Typy podporovaných aktivit:

 • Jedná se zejména o podporu: 
  • umělecké činnosti – hudba, zpěv, divadlo, tanec, výtvarné umění atd.;
  • kulturně osvětové činnosti – připomínání významných osobností, udržování tradic atd.;
  • výstavní činnosti;
  • audiovizuální činnosti;
  • společenských záležitostí – sběratelská činnost.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků pro tento Program na rok 2024 činí 398 000 Kč.

  1. Minimální výšeposkytnuté dotace činí 5 000 Kč.
  2. Maximální výšeposkytnuté dotace činí 50 000 Kč.
  3. Příjemce dotace má povinnost spolupodílet sena úhradě uznatelných nákladů na realizaci činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 10 %, pokud poskytnutá dotace převýší 10 000 Kč.
  4. Příjemce dotace nemá povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, v případě poskytnutí dotace ve výši do 10 000 Kč včetně.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na podporu činnosti podat maximálně 1 žádost do všech dotačních programů vyhlášených městem Tábor pro příslušný rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru