Přeskočit na obsah

Město Tábor – Program podpory pravidelné sportovní činnosti 2021–2025

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport a výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 30. 11. do 24.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření 1 — Právnická a fyzická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Tábor, jejichž kategorie dospělých se účastní dvou nejvyšších celorepublikových soutěží. Podmínkou je existující základna mládeže.
 • Opatření 2 — právnická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Tábora, kromě právnické osoby, která podává žádost do Opatření 1 dotačního titulu DT 1 TV Program podpory pravidelné sportovní celoroční činnosti v letech 2021 – 2025 nebo dotačního programu DT 4 TV — Program podpory pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu v letech 2021 – 2025: Podpora výkonnostního sportu kolektivních klubů FC MAS Táborsko, a.s. a Hockey Club Tábor, z. s.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1 – podpora pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu.
 • Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport a výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.
 • Účelem je podpora celoroční činnosti celého klubu, přičemž podporu mohou získat kluby, jejichž kategorie dospělých soutěží dvě nejvyšší celorepublikové soutěže. Podmínkou je existující základna mládeže.
 • Opatření 2 – podpora pravidelné sportovní činnosti.
 • Cílem je podpora veškerých sportovních aktivit dětí a mládeže do 19 let a kategorie dospělých. Podmínkou poskytnutí dotace je aktivní sportovní činnost dětí a mládeže. Podmínka se netýká žadatelů z řad spolků a organizací pracujících se zdravotně postiženými osobami bez ohledu na věkovou hranici 19 let.
 • V rámci tohoto Opatření jsou vhodnými následující aktivity: 
  • sportovní příprava dětí a mládeže do 19 let, kategorie dospělých,
  • účast v soutěžích dětí a mládeže do 19 let, kategorie dospělých,
  • údržba sportovních areálů, které provozují sportovní organizace,
  • činnost (provoz) sportovní organizace.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1 – podpora pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu.
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 1 500 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 20 000 KČ.
  • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10%.
 • Opatření 2 – podpora pravidelné sportovní činnosti.
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 500 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
  • V případě poskytnutí dotace ve výši do 10 000 Kč včetně nemá příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta.
  • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 10 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10%.

Specifika a omezení:

 • Realizace sportovních aktivit bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru