Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory pravidelné sportovní činnosti ve výkonnostním sportu

Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport, ohodnotit výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická a fyzická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Tábora, jejichž kategorie dospělých se účastní dvou nejvyšších celorepublikových soutěží (v odůvodněných případech i třetí nejvyšší celorepublikové soutěže). Podmínkou je existující základna mládeže.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podporovat výkonnostní kolektivní sport, ohodnotit výkony jednotlivých špičkových sportovců, práci kvalifikovaných a kvalitních trenérů a umožnit účast v nejvyšších sportovních soutěžích doma i v zahraničí.
  • Účelem je podpora celoroční činnosti celého klubu, přičemž podporu mohou získat kluby, jejichž kategorie dospělých soutěží dvě nejvyšší celorepublikové soutěže. Podmínkou je existující základna mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 1 500 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 20 000 Kč.
  • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci sportovních aktivit, na které byla dotace poskytnuta minimálně ve výši 10 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace sportovních aktivit bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  • Příjemci dotace musí aktivity realizovat na území města Tábora nebo mimo území města v souvislosti s činností klubu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru