Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021–2025

Dotace na podporu významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 — 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR. 
  • Spolek, korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 — 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu. Program je určený realizátorům, kteří prokáží minimálně tříleté zkušenosti s organizováním kulturních projektů, prokazatelně přispívajících k rozvoji cestovního ruchu ve městě.
 • Podporovány budou zejména projekty, které: 
  • a) propagují město Tábor v krajském, celostátním nebo mezinárodních měřítku,
  • b) jsou v Táboře ve svém oboru jedinečné,
  • c) zvyšují povědomí o městě Táboře jako o přirozeném centru kultury a cestovního ruchu,
  • d) přivádí do města nové návštěvníky a podporují kulturní turismus,
  • e) oslovují místní obyvatele, kterým dávají poznat um a dovednost v daném oboru,
  • f) mají nejméně tříletou tradici na území města Tábora a je reálný předpoklad jejich dlouhodobého působení,
  • g) budou mít pozitivní dopad na oživení veřejného prostoru a rozšíření nabídky pro návštěvníky města.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků pro tento Program na rok 2022 činí 600 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20%.

Specifika a omezení:

 • Do tohoto programu může být podána max. 1 žádost, v případě porušení tohoto pravidla budou všechny žádosti žadatele o dotaci z tohoto programu vyloučeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru