Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Tábor – Program podpory významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch

classical-music-1838390__340
Share Button

Dotace na podporu významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 – 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR.
    • Spolek, korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 – 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu. Program je určený realizátorům, kteří prokáží minimálně tříleté zkušenosti s organizováním kulturních projektů, prokazatelně přispívajících k rozvoji cestovního ruchu ve městě.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20%.

Specifika a omezení:

  • Do tohoto programu může být podána max. 1 žádost, v případě porušení tohoto pravidla budou všechny žádosti žadatele o dotaci z tohoto programu vyloučeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>