Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program — výchovně rekreační letní tábor pro děti a mládež podle § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí na období 2021–2025

Dotace na podporu této oblast, která je zaměřena na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti a mládež na základě § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů. Tábor má specificky zaměřený program, který je  koncipován pro děti, které  jsou vedeny v  agendě sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tábor.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolky, pobočné spolky, zapsané ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora této oblasti je zaměřena na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti a mládež na základě § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů.
  • Tábor má specificky zaměřený program, který je  koncipován pro děti, které  jsou vedeny v  agendě sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu Tábor. Jedná se tedy zejména o děti ohrožené, patřící do rizikových skupin (vliv sociální situace v rodině, děti s poruchami chování, nezletilí pachatelé činů jinak trestních apod.), jejichž rodiče neplní povinnosti nebo nevykonávají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo těchto práv zneužívají apod.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Doba trvání projektu/činnosti:

    • max. 1 týden/7 dní v období  letních prázdnin tzn. od 1. 7. do 31. 8. roku, v němž byla  žádost podána.
  • Tato činnost  nemůže být spolufinancována z jiné veřejné podpory poskytované městem Tábor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru