Přeskočit na obsah

Město Tábor — Programu podpory významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch – rok 2022

Dotace na podporu významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 — 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR, a to: 
  • spolek, korporace, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou zejména projekty, které: 
  • a) propagují město Tábor v krajském, celostátním nebo mezinárodních měřítku,
  • b) jsou v Táboře ve svém oboru jedinečné,
  • c) zvyšují povědomí o městě Táboře jako o přirozeném centru kultury a cestovního ruchu,
  • d) přivádí do města nové návštěvníky a podporují kulturní turismus,
  • e) oslovují místní obyvatele, kterým dávají poznat um a dovednost v daném oboru,
  • f) mají nejméně tříletou tradici na území města Tábora a je reálný předpoklad jejich dlouhodobého působení,
  • g) budou mít pozitivní dopad na oživení veřejného prostoru a rozšíření nabídky pro návštěvníky města.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků pro tento Program na rok 2022 činí 600 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20%.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru