Přeskočit na obsah

Město Tachov — Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času

Dotace na podpora sportovních klubů, zájmových spolků a občanů, zabezpečujících aktivní trávení volného času dětí, mládeže a občanů města Tachova.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2022 do 25. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, příspěvkové organizace) a jiné právnické a fyzické osoby, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času pro občany města Tachova.
  • Žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Tachov a ostatním veřejnoprávním subjektům.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je vyhlášen s cílem podpořit jednorázové i pravidelné aktivity nestátních neziskových organizací a jiných právnických a fyzických osob, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času.
  • Podpora sportovních klubů, zájmových spolků a občanů, zabezpečujících aktivní trávení volného času dětí, mládeže a občanů města Tachova.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu Města Tachova na realizaci programu je 2 000 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace je 1 000 Kč.
  • O jednotlivých žádostech o dotace do výše 20 000 Kč rozhodne rada města do konce března roku 2022. O jednotlivých žádostech o dotace nad 20 000 Kč rozhodne zastupitelstvo města do konce dubna roku 2022.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být do tohoto titulu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru