Přeskočit na obsah

Město Terezín — Dotační program města Terezín

Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit neziskového charakteru ve městě Terezín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba neziskového charakteru (např. nezisková organizace, škola nebo školské zařízení).

Typy podporovaných aktivit:

 •  Dotace jsou poskytovány v následujících oblastech:
  • A) Podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit ve městě Terezín.
  • B) Podpora projektů realizovaných ve městě Terezín formou příspěvku na spoluúčast externího projektu.
  • C) Podpora celoroční činnosti neziskových organizací s místem působení ve městě Terezín.
  • D) Mimořádné dotace mimo oblasti A, B nebo C.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných a schválených Zastupitelstvem města Terezín (č. usn. UZ-67–7/22) v rozpočtu na podporu stanoveného účelu je 400 000 Kč.
 • A) Podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit ve městě Terezín.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 40 000 Kč, tato částka může tvořit až 100 % uznatelných nákladů z celkové výše projektu, ale poskytovatel může rozhodnout o povinné spoluúčasti, max. do výše 10% uznatelných nákladů projektu.
 • B) Podpora projektů realizovaných ve správním území města Terezín formou příspěvku na spoluúčast externího projektu.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je až 50 000 Kč, tato částka však může tvořit až 75 % požadované spoluúčasti projektu.
 • C) Podpora celoroční činnosti neziskových organizací s místem působení v Terezíně.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je až 50 000 Kč.
 • Dotace mimo oblasti A, B nebo C.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je až 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Právnická osoba neziskového charakteru (např. nezisková organizace, škola nebo školské zařízení), další podmínkou je sídlo v Terezíně nebo soustavná činnost v Terezíně delší než 1 rok ke dni podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru