Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Tišnov – Podpora trenérů mládeže

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti trenérů mládeže ve městě Tišnově.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od:
  • 21. 6. – 2. 7. 2021 (za období 1. 1. – 30. 6. 2020);
  • 22. 11. – 3. 12. 2021 (za období 1. 9. – 30. 11. 2020).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (sportovní kluby), působící v rámci sportovních organizací se sídlem ve městě Tišnově, jejichž náplní jsou činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, obec, kraj, stát nebo příspěvkové organizace a organizační složka obce, kraje či státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti trenérů mládeže ve městě Tišnově.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků určených na dotace dle dotačního programu schvaluje v rozpočtu v každém příslušném kalendářním roce Zastupitelstvo města Tišnova.
 • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2021 pro oblast sportu a tělovýchovy – podpory trenérů mládeže činí 450 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nepřekročí 50% z částky uvedené v Čl. V odst. 2.

Specifika a omezení:

 • Členská základna žadatelů musí být minimálně ze 70 % tvořena členy a hráči s trvalým pobytem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov je vymezen vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekt musí být realizován v období od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021. V průběhu měsíců července a srpna (letní prázdniny) není možné vykazovat odtrénované jednotky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>