Přeskočit na obsah

Město Tišnov — Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

Dotace na podporu činnosti dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží ve městě Tišnově formou příspěvku na jejich vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 11. – 3. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby (spolky), působící v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže se sídlem ve městě Tišnově, kteří fungují v této oblasti nejméně 1 rok.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora činnosti dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží ve městě Tišnově formou příspěvku na jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků určených na dotace dle dotačního programu schvaluje v rozpočtu v každém příslušném kalendářním roce Zastupitelstvo města Tišnova.
  • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2021 pro oblast volnočasových aktivit mládeže – podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednoho dobrovolného pracovníka s dětmi a mládeží jako příspěvek na vzdělávání nepřekročí částku 4 000 Kč na osobu za rok. Celková požadovaná částka za celý subjekt však nesmí překročit 20 000 Kč za rok. Na nedočerpané finanční prostředky zaniká právnické osobě nárok.

Specifika a omezení:

  • Členská základna žadatelů musí být minimálně ze 70 % tvořena členy s trvalým pobytem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov je vymezen vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Příjemcem dotace nemůže být obec, kraj, stát nebo příspěvkové organizace a organizační složka obce, kraje či státu.
  • Projekt musí být realizován v období od 1. 1. 2021 do 20. 11. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru