Přeskočit na obsah

Město Tišnov — Řádné dotace

Podpora činnosti subjektů v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí a zkvalitňování nabídky těchto aktivit obecně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby mající své sídlo v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov, jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí na území tohoto správního obvodu, případně právnické a fyzické osoby mající své sídlo mimo území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov, jejichž hlavní náplní činnosti jsou tyto činnosti a na území tohoto správního obvodu prokazatelně činnost ve zmíněných oblastech vyvíjejí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tento dotační program je vyhlašován pro podporu oblastí: 
  • a) sportu a tělovýchovy,
  • b) kultury,
  • c) volnočasových aktivit mládeže,
  • d) prorodinných aktivit e) ostatní zájmové činnosti f) životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2021 je: 
  • a) pro oblast sportu a tělovýchovy: 2 000 000 Kč,
  • b) pro oblast kultury: 700 000 Kč,
  • c) pro oblast volnočasových aktivit mládeže: 250 000 Kč,
  • d) pro oblast prorodinných aktivit: 200 000 Kč,
  • e) pro oblast ostatní zájmové činnosti: 250 000 Kč,
  • f) pro oblast životního prostředí: 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nepřekročí 60 % z částek uvedených v odst. 2. písm. a) — f).
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nepřekročí 70 % z celkové předpokládané finanční výše projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru