Přeskočit na obsah

Město Třebíč — Grantový program „Prevence kriminality a drogové problematiky“

Dotace na podporu programů primární prevence pro žáky škol a školských zařízení s inovativními prvky zaměřenými na rizikové jevy (záškoláctví, šikana, kyberšikana, finanční gramotnost, on-line prostředí, drogové a jiné závislosti, osobnostní problémy ve vztazích s vrstevníky a jejich zvládání apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Termín č. 1: od 20. 02. 2023 do 03. 03. 2023.
  • Termín č. 2: od 15. 05. 2023 do 26. 05. 2023.
  • Termín č. 3: od 25. 08. 2023 do 06. 09. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, společnost (sdružení osob) nebo právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblasti podpory:
  • Podpora programů primární prevence pro žáky škol a školských zařízení s inovativními prvky zaměřenými na rizikové jevy (záškoláctví, šikana, kyberšikana, finanční gramotnost, on-line prostředí, drogové a jiné závislosti, osobnostní problémy ve vztazích s vrstevníky a jejich zvládání apod.).
  • Podpora aktivit, programů a inovativních projektů sekundární prevence pro všechny věkové kategorie sociálně znevýhodněných občanů města Třebíče s cílem zvýšení jejich osobní a profesní životní prosperity (aktivizace mladistvých s výchovnými problémy, ohrožených vzdělávacím neúspěchem, ohrožených závislostmi a obtížně se uplatňující na trhu práce, apod.).
  • Podpora inovativních aktivit a projektů z oblasti terciální prevence pro všechny věkové kategorie občanů města s cílem resocializace osob s trestní nebo závislostní minulostí. Podpora resocializačních programů pro lidi bez domova a pro lidi žijící na hranici chudoby.
  • Podpora osvěty, aktivit a projektů zaměřených na pomoc potencionálním a skutečným obětem trestné činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 5 000 Kč na jednu žádost.
 • Maximální výše dotace: 40 000 Kč na jednu žádost.
 • Finanční spoluúčast žadatele: minimálně 50 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet podaných žádostí do GP Prevence kriminality a drogové problematiky: 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru