Přeskočit na obsah

Město Třebíč — Grantový program „Rodina a zdraví“

Dotace na podporu aktivit, které jsou v souladu s Programem prorodinné politiky města Třebíč umožňují zapojení celých rodin, mezigenerační spolupráci, zapojení rodin s handicapovanými dětmi, zapojení seniorů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Termín č. 1: od 20. 02. 2023 do 03. 03. 2023.
  • Termín č. 2: od 15. 05. 2023 do 26. 05. 2023.
  • Termín č. 3: od 25. 08. 2023 do 06. 09. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, společnost (sdružení osob) nebo právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblasti podpory.
 • V rámci GP Rodina a zdraví, budou podporovány aktivity v následujících oblastech:
  • ZDRAVÍ (podpora aktivit na prevenci chorob, podporu duševního i tělesného zdraví, motivaci k vlastní odpovědnosti za zdraví a posilování zdraví prospěšných návyků, na podporu zdravého životního stylu).
  • RODINA (aktivity, které jsou v souladu s Programem prorodinné politiky města Třebíč a mají výrazně pro-rodinný charakter, např. umožňují zapojení celých rodin, mezigenerační spolupráci, zapojení rodin s handicapovanými dětmi, zapojení seniorů).
  • PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ (aktivity, které předchází sociálnímu vyloučení nebo osoby sociálně vyloučené navrací do normálního života.
  • Projekty zaměřené na VÝCHOVU V OBLASTI OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 5 000 Kč na jednu žádost.
 • Maximální výše dotace: 40 000 Kč na jednu žádost.
 • Finanční spoluúčast žadatele: minimálně 50 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet podaných žádostí do „GP Rodina a zdraví“: 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru