Přeskočit na obsah

Město Třebíč — ORÚP — Program pro poskytování dotací na podporu stabilizace nových lékařů v Třebíči

Dotace na zajištění dostupnosti primární ambulantní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb — na provozní výdaje související se zřízením a provozem ordinace v Třebíči pouze v oboru péče pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství.

Příjem žádostí:

 • Program je vyhlašován jako dlouhodobý, tj. bez časového omezení. Žádosti o poskytnutí dotace na základě Programu mohou být podávány v období od data účinnosti Programu (tj. od 25. května 2023), po celou dobu trvání Programu.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která podá písemnou žádost o dotaci dle podmínek Programu, která bude v období po uzavření veřejnoprávní smlouvy podle podmínek Programu v Třebíči poskytovat primární ambulantní zdravotní služby v oborech péče pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství, je/byla/bude v rezidenčním programu nebo je absolventem lékařské fakulty v přípravě na atestaci nebo s atestací anebo zahajuje výkon ve vlastní samostatné ordinaci, v niž bude poskytovat lékařskou péči v uvedených oborech péče.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora dostupnosti lékařské péče po absolvování rezidenčního programu a podpora dostupnosti nové nebo navazující lékařské péče v uvedených oborech péče, prováděné na území města Třebíče, vykonávané ambulantně ve vlastní samostatné ordinaci.
 • Dotaci je možné poskytnout a využít pouze k tomuto účelu:
  • k zajištění dostupnosti primární ambulantní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb — na provozní výdaje související se zřízením a provozem ordinace v Třebíči pouze v oboru péče pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství.
  • Program si klade za cíl získat nové nebo navazující poskytovatele zdravotních služeb na území města Třebíče.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele dotace na podporu stanoveného účelu (viz článek I. Programu) bude pro každý kalendářní rok trvání Programu činit částku 2 000 000 Kč.
 • Programu, lze žadateli poskytnout na jeden projekt dotaci do výše 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obsahem žádosti o poskytnutí dotace může být pouze jedna ordinace, bez ohledu na to, kdo tuto žádost podává. V případě, že budou více různými žadateli předloženy projekty řešící stejnou ordinaci, bude do hodnocení zařazena žádost podaná nejdříve a ostatní budou vyřazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru