Přeskočit na obsah

Město Třebíč — Program poskytování dotací na obnovu stavebních objektů v části městské památkové zóny Třebíč

Dotace na obnovu stavebních objektů v části městské památkové zóny Třebíč.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci stavebních objektů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora aktivit vlastníků stavebních objektů, směřující k urychlení regenerace městské památkové zóny Třebíč.
 • Kategorie prací A): 
  • Pravidelná obnova v exteriéru a interiéru stavebního objektu, včetně střešního pláště jako např. oprava omítek, nátěr fasád, nátěr stávajících výplní stavebních otvorů, výměna střešní krytiny, včetně obnovy všech součástí střešního pláště.
 • Kategorie prací B): 
  • Záchrana a obnova kulturněhistorických hodnot a odstranění nevhodných druhotných zásahů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Kategorie prací A) (viz čl. I. odst .2. Programu) činí výše dotace maximálně 40 % celkových vynaložených, doložených nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.
 • Kategorie prací B) (viz čl. I. odst. 2. Programu) činí výše dotace maximálně 50 % celkových vynaložených, doložených nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu je možné podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru