Přeskočit na obsah

Město Trutnov – Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí

Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí, je podpora činnosti organizací zaměřených na volnočasové aktivity, pomoc a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, rodin s dětmi, osob v tíživé životní situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01.  2022 do 31. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, které pracují v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Město Trutnov podpoří jednorázové a opakující se aktivity pořádané fyzickými i právnickými osobami v sociální oblasti, které povedou ke zlepšení kvality života osob závislých na pomoci a podpoře druhých.
 • Účelem programu podpory návazných služeb souvisejících se sociální oblastí je podpora činnosti organizací zaměřených na volnočasové aktivity, pomoc a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, rodin s dětmi, osob v tíživé životní situaci.

Forma a výše podpory:

 • Věcné posuzování žádosti o dotaci v tomto dotačním programu provádí Sociální komise Rady města Trutnova.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné náklady:
 • a) osobní náklady, mezi které patří: 
  • a. mzdové náklady na zaměstnance, s výjimkou odměn a cílových odměn, jakož i na osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • b. odvody na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance uvedené pod písm. a),
  • c. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět,
 • b) materiální náklady nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty — cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.),
 • c) služby (nájemné, vzdělávání, jiné ostatní služby).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru