Přeskočit na obsah

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii ostatní

Dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu, životního prostředí a prevenci kriminality.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01.  2024 do 15. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na rozvoj cestovního ruchu.
 • Důvody podpory tohoto účelu: 
  • Město Trutnov těmito dotacemi zamýšlí podpořit rozvoj cestovního ruchu v Trutnově jako turistické destinaci, rozvoj produktů pro cestovní ruch a zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu, to vše za účelem propagace města. Dále může být příspěvek poskytnut na městem vyhlášené projekty.
  • Dotace na prevenci kriminality.
  • Důvody podpory tohoto účelu:
  • Z důvodu předcházení společensky nežádoucím jevům, zejména jejich nejzávažnější formě — trestné činnosti, město podpoří následující aktivity: 
   • a) volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí,
    b) aktivity zaměřené na prevenci vzniku patologických závislostí (hazard, drogy, alkohol, kouření).
  • Dotace na péči o životní prostředí.
  • Důvody podpory tohoto účelu:
   Město Trutnov má zájem na podpoře žáků, studentů a dospělých občanů při jejich činnostech zaměřených na ochranu životního prostředí.
  • Ostatní dotace výše nedefinované
   Důvody podpory tohoto účelu:
   V odůvodněných případech může město Trutnov na základě písemné žádosti rozhodnout o poskytnutí dotace, kterou není možno zařadit do žádného z výše uvedených druhů dotací.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu: 2 600 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru