Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Trutnov – Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby

street-lamp-238521__340
Share Button

Dotace na podporu stavebníků rodinných a bytových domů v lokalitách na území města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. do 30. 04. 2022 (nebude-li na základě předložených žádostí v této lhůtě vyčerpán předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu, lze žádost podat ve lhůtě od 01. 05. do 30. 06. 2022).

Příjemci podpory:

  • Stavebník rodinných a bytových domů v lokalitách na území města Trutnova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora určená stavebníkům rodinných a bytových domů v lokalitách na území města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury. V případě pochybností o tom, zda se jedná o uvedenou lokalitu, rozhodne Rada města Trutnova.
  • Infrastrukturou se rozumí veřejně přístupná komunikace (včetně chodníků), veřejné osvětlení a další sítě technické infrastruktury.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu: 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace:
  • Příspěvek činí max. 80 000 Kč na 1 nově provedenou b.j.
  • Příspěvek lze poskytnout na nově provedenou b.j. pouze jednou.
  • Příspěvek nesmí překročit 50 % celkových efektivně a hospodárně stavebníkem vynaložených nákladů na infrastrukturu.

Specifika a omezení:

  • Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující počet nově prováděných b.j., pro něž má být infrastruktura provedena a u nichž bude započato s užíváním nejpozději do 5 let od řádného provedení infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>