Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii sport

hockey-2274221__340
Share Button

Dotace na podporu sportovní činnost a údržbu sportovišť ve městě Trutnov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. 2022 do 15. 11. 2022.
  • Dotace na činnost sportovních organizací - od 15. 01. 2022 do 28. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Dotace na údržbu sportovišť - sportovní kluby vykonávají svou sportovní činnost a tato sportoviště udržují.
 • Dotace na sportovní akce - spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport - právnické osoby zaměřené na činnost oddílů, fyzické osoby, které se jako individuální sportovci účastní vrcholových sportovních soutěží, domácích i zahraničních.
 • Dotace na refundace nájemného – subjekty zaměřené na sportovní činnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na údržbu sportovišť
  • a) Město chce podpořit údržbu, opravy a rekonstrukce investičního i neinvestičního charakteru i těch sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na jeho území, avšak nejsou v majetku města. Poskytnuté dotace budou použity na majetek ve vlastnictví sportovních klubů.
  • b) Město chce dále podpořit údržbu sportovišť v jeho vlastnictví, kde sportovní kluby vykonávají svou sportovní činnost a tato sportoviště udržují.
 • Dotace na činnost sportovních organizací
  • Rozšíření a zkvalitnění sportovních aktivit subjektů na území města, které mají pravidelnou aktivitu nejméně 10 měsíců v roce, a podpora sportovních soutěží všech kategorií. Podpora směřuje zejména vůči dětem a mládeži od 5 do 20 let při dovršení požadovaného věku v kalendářním roce, na který je dotace požadována. Pro tento účel je možné čerpat dotaci i na stravování sportovců v rámci ubytování na soustředěních s uvedením účelu včetně jmenného seznamu účastníků.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
  • Město Trutnov má zájem na podpoře vrcholového a výkonnostního sportu dospělých a nejstarších kategorií mládeže, a to:
  • a) právnických osob zaměřených na činnost oddílů, jejichž sportovci jsou v kolektivních sportech řízeni celorepublikovými sportovními orgány a jsou účastníky první nebo druhé nejvyšší celorepublikové soutěže. Tito sportovci musí být registrováni u příslušného sportovního svazu,
  • b) fyzických osob, které se jako individuální sportovci účastní vrcholových sportovních soutěží, domácích i zahraničních. Tito sportovci musí být registrováni u příslušného sportovního svazu.
 • Dotace na refundace nájemného
  • Město má zájem podpořit dlouhodobou sportovní aktivitu subjektů na svém území (vykonávanou nejméně 10 měsíců ročně), které musí zabezpečit fungování své činnosti (tréninky apod.) jak v prostorách sportovišť a tělovýchovných zařízeních nacházejících se ve vlastnictví města na jeho území, tak ve vlastnictví třetích osob (tj. nájemné a úhrada služeb spojených s nájmem).

Forma a výše podpory:

 • Dotace na údržbu sportovišť:
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 400 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 80 %.
 • Dotace na činnost sportovních organizací:
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 3 500 000 Kč.
  • Příspěvek se poskytuje v návaznosti na počet sportujících dětí, mládeže a dospělých.
 • Dotace na vrcholový a výkonnostní sport:
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 200 000 Kč.
 • Dotace na refundace nájemného:
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace na údržbu sportovišť není určena pro žadatele o dotace na užívání sportovišť ve správě MEBYS Trutnov s. r. o., sportovního areálu v HSM a sportoviště „Kuželna“ v Poříčí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>