Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Trutnov – Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti organizací, které na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů zejména tím, že se podílí na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží a podporují společenský a občanský život obyvatel města Turnov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která je účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo její organizační složka s právní subjektivitou (Sbor dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), která má ve svých stanovách jako hlavní činnost požární ochranu a má sídlo v územním obvodu města Turnov.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvody podpory stanoveného účelu:
    • Působení právnických osob, které svou neziskovou činností podporují rozvoj spolkové činnosti a zlepšení podmínek pro činnost sborů, podpora kulturní a sportovní činnosti sborů a rozvoj práce s dětmi v oblasti požární ochrany. Spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně a prevenci před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, napomáhat vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží podporou jejich osobnosti, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti jakož i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany a spoluvytvářet podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v daném území.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 160 000 Kč.
  • Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Turnov.

Specifika a omezení:

  • Na jeden projekt nelze využít více dotačních programů města Turnov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>