Přeskočit na obsah

Město Trutnov — Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov

Dotace na podporu Kulturních aktivit ( konání kulturních akcí na území města s přímou podporou, konání kulturních akcí na území města, činnost spolku, zabývajícího se kulturními aktivitami na území města, vydání hudebních nosičů a publikací vydávaných žadatelem zabývajícím se kulturními aktivitami).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2024 do 23. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let trvale evidovaná na území města Turnov nebo jiná osoba provozující kulturní činnost na území města Turnov.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na podporu těchto kulturních aktivit: 
  • konání kulturních akcí na území města s přímou podporou,
  • konání kulturních akcí na území města,
  • činnost spolku zabývajícího se kulturními aktivitami na území města,
  • vydání publikací a zvukových nosičů vydávaných žadatelem zabývajícím se kulturními aktivitami na území města, event. obsah publikace či nosiče se vztahuje k městu Turnovu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2024: 1 000 000 Kč.
 • Účelová neinvestiční dotace z kulturního fondu města Turnov.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci pouze na tři jím organizované a pořádané akce kulturního charakteru, v případě právnické/fyzické osoby, která zastřešuje více uskupení jednajících navenek v právních aktech pod jménem této právnické/fyzické osoby, je jako žadatel chápán konkrétní žádající subjekt (tj. konkrétní uskupení, skupina, soubor, sbor apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru