Přeskočit na obsah

Město Trutnov — Podpora obecně prospěšné činnosti

Dotace na podporu činnosti organizací, podporující společenský a občanský život obyvatel města Turnov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 2024 do 6. 9. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která svou neziskovou činností podporuje společenský a občanský život obyvatel, poskytuje obecně prospěšnou činnost obyvatelům Turnova, podporuje spolkovou činnost, má aktivní členskou základnu, rozvíjí občanskou společnost a iniciativu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Působení právnických osob, které svou neziskovou činností podporují společenský a občanský život obyvatel, poskytují obecně prospěšnou činnost obyvatelům Turnova, podporují spolkovou činnost a rozvíjejí občanskou společnost a iniciativu, na území města Turnov je vnímáno jako důležité, a proto mohou subjekty, splňující podmínky pro přidělení dotace stanovené v Pravidlech pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost, žádat o zařazení do tohoto programu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu: 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru