Přeskočit na obsah

Město Trutnov — Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Dotace na na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov a nejsou zapsanými kulturními památkami a historicky cenných objektů, dle seznamu uvedeného v Pravidlech pro poskytování dotací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická či fyzická osoba starší 18 let, která vlastní objekt na území městské památkové zóny města Turnova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Prostředky jsou určeny na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov a nejsou zapsanými kulturními památkami a historicky cenných objektů, dle seznamu uvedeného v Pravidlech pro poskytování dotací.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů města Turnov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru