Přeskočit na obsah

Město Trutnov Podpora rozvoje cestovního ruchu

Dotace na podporu cestovního ruchu na území města Turnov a v jeho nejbližším okolí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby a regionálních potravin, nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, příspěvková organizace či zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu: 
  • řemeslná a zážitková turistika,
  • podpora tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků,
  • nabídka a prezentace regionálních potravin
  • tvorba a propagace nabídky v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem na regionální témata např. Globální geopark UNESCO Český ráj.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 200 000 Kč.
 • Dotace určená na neinvestiční projekty může dosáhnout maximálně 80% všech způsobilých výdajů projektu.
 • Na projekt realizovaný na území města Turnov může být přidělena i dotace investičního charakteru, v takovém případě může dotace dosáhnout maximálně 20% všech způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše dotace je stanovena částkou 5 000 Kč, maximální výše dotace je 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci o podporu rozvoje cestovního ruchu z rozpočtu města Turnov pouze na jeden jím realizovaný projekt.
 • Termín realizace aktivit: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru