Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Trutnov Podpora rozvoje cestovního ruchu

Trutnov town in sunny summer morning
Share Button

Dotace na podporu cestovního ruchu na území města Turnov a v jeho nejbližším okolí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby a regionálních potravin, nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, příspěvková organizace či zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu:
  • řemeslná a zážitková turistika,
  • podpora tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků,
  • nabídka a prezentace regionálních potravin
  • tvorba a propagace nabídky v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem na regionální témata např. Globální geopark UNESCO Český ráj.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 200 000 Kč.
 • Dotace určená na neinvestiční projekty může dosáhnout maximálně 80% všech způsobilých výdajů projektu.
 • Na projekt realizovaný na území města Turnov může být přidělena i dotace investičního charakteru, v takovém případě může dotace dosáhnout maximálně 20% všech způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše dotace je stanovena částkou 5 000 Kč, maximální výše dotace je 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci o podporu rozvoje cestovního ruchu z rozpočtu města Turnov pouze na jeden jím realizovaný projekt.
 • Termín realizace aktivit: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>