Přeskočit na obsah

Město Turnov — Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Dotace na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov a nejsou zapsanými kulturními památkami a historicky cenných objektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnická či fyzická osoba starší 18 let, která vlastní objekt na území městské památkové zóny města Turnova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Programové dotace pro jednotlivé oblasti podpory jsou vyhlašovány v souladu s § 10c rozpočtových pravidel. Ve vyhlášení konkrétních dotačních programů mohou být zpřesněny či upraveny podporované aktivity z jednotlivých dotačních programů na dané období. Ustanovení § 10c rozpočtových pravidel se nevztahuje na dotace individuální.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města.
  • Návrh na výši dotace či žadatelem požadovanou finanční částku (dotaci) může příslušný orgán, který je k tomu oprávněn dle statutu konkrétního fondu nebo pravidel pro poskytování dotací pro danou oblast podpory, s odůvodněním upravit a po zdůvodnění předložit k jednání Zastupitelstvu města Turnov.

Specifika a omezení:

  • Na jeden účel/projekt může žadatel žádat pouze jednu dotaci z rozpočtu města Turnova.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru