Přeskočit na obsah

Město Turnov — Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Dotace na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov a nejsou zapsanými kulturními památkami a historicky cenných objektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická či fyzická osoba starší 18 let, která vlastní objekt na území městské památkové zóny města Turnova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění finanční podpory při obnově objektů na území městské památkové zóny města Turnov a historicky cenných objektů, dle seznamu uvedeného v Pravidlech pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov.
  • Obnova objektů v městské památkové zóně má vést ke zkvalitnění prostředí města Turnov a navazuje na dokument Regenerace městské památkové zóny Turnov.
  • Podpora je určena k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, obnovou, stavebními nebo jinými úpravami objektů nebo jejich prostředí, které se nachází na území městské památkové zóny Turnov a dále se týká objektů, které jsou uvedeny v příloze těchto pravidel. Podporovány budou žádosti týkající se především stavebních úprav střech, fasád, okenních a dveřních výplní, umělecky ztvárněného oplocení, zpevněné plochy (zvláště v podobě původní kamenné dlažby). Příspěvek nebude poskytován na interiérové stavební úpravy s výjimkou historicky mimořádně hodnotného interiéru.

Forma a výše podpory:

  • Výši dotace navrhuje správní rada památkového fondu jmenovaná Zastupitelstvem města Turnov. O konečné výši přidělené dotace rozhoduje při svém jednání Zastupitelstvo města Turnov.
  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 300 000 Kč.
  • Minimální finanční podíl žadatele musí činit nejméně 50% z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
  • Příspěvek není možné poskytnout na již realizovanou akci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru