Přeskočit na obsah

Město Turnov — Podpora provozu spolků a organizací na území města

Prostředky jsou určeny na provoz spolku, případně pobočného spolku, organizace či uskupení, podporujícího sportovní, kulturní, občanský a spolkový život obyvatel Turnova, či působí v sociální oblasti, a to v návaznosti na rozdělení dotací na činnost a podporu spolků, organizací či uskupení z rozpočtu města Turnov. Jedná se o pomoc v tíživé finanční situaci související s obecným nárůstem cen, zejm. cen energií a nájemného.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 7. 2023 do 8. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby či uskupení, které působí na území města Turnov.

Typy podporovaných aktivit:

  • Prostředky jsou určeny na provoz spolku, případně pobočného spolku, organizace či uskupení, podporujícího sportovní, kulturní, občanský a spolkový život obyvatel Turnova, či působí v sociální oblasti, a to v návaznosti na rozdělení dotací na činnost a podporu spolků, organizací či uskupení z rozpočtu města Turnov. Jedná se o pomoc v tíživé finanční situaci související s obecným nárůstem cen, zejm. cen energií a nájemného.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro tuto výzvu: 2 500 000 Kč.
  • Dotace nepřesáhne 50 % nárůstu cen energií, nájmů a dalších nezbytných provozních nákladů, které žadatel vykáže. Výše dotace bude stanovena na základě údajů předložených v žádosti dotaci, bude posuzován meziroční nárůst plateb potřebných k provozuschopnosti žadatele.

Specifika a omezení:

  • Dotace bude poskytnuta pouze žadateli, který v posledních dvou letech podal žádost o dotaci na svou činnost dotaci z rozpočtu města Turnov a jehož žádost byla podpořena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru