Přeskočit na obsah

Město Turnov – Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu

Dotace na podporu tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 02. 09. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby a regionálních potravin, nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, příspěvková organizace či zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu:
  • řemeslná a zážitková turistika – podpora tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených
   na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky
   s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků,
  • nabídka a prezentace regionálních potravin,
  • tvorba a propagace nabídky v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem
   na regionální témata např. Globální geopark UNESCO Český ráj.

Forma a výše podpory:

 • Dotace určená na neinvestiční projekty může dosáhnout maximálně 80 % všech způsobilých výdajů projektu. Na projekt realizovaný na území města Turnov může být přidělena i dotace investičního charakteru, v takovém případě může dotace dosáhnout maximálně 20 % všech způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše dotace je stanovena částkou 5 000 Kč, maximální výše dotace je 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů města Turnov. Projekt musí být realizován převážně na území města Turnova, aktivity projektu mohou být realizovány i v turistické spádové oblasti Turnova, a to maximálně do 20 % aktivit projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru