Přeskočit na obsah

Město Turnov – Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu

Dotace na podporu tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 12. 2023 do 26. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti cestovního ruchu, tradiční řemeslné výroby a regionálních potravin.

Typy podporovaných aktivit:

  • Prostředky jsou určeny na podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu:
  • řemeslná a zážitková turistika – podpora tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této nabídky s důrazem na téma Turnov město drahých kamenů a šperků,
  • podpora nabídky a prezentace regionálních potravin,
  • podpora tvorby a propagace nabídky v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důrazem na regionální témata.

Forma a výše podpory:

  • Dotace určená na neinvestiční projekty může dosáhnout maximálně 80 % všech způsobilých výdajů projektu. Na projekt realizovaný na území města Turnov může být přidělena i dotace investičního charakteru, v takovém případě může dotace dosáhnout maximálně 20 % všech způsobilých výdajů projektu.
  • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci o podporu rozvoje cestovního ruchu z rozpočtu města Turnov pouze na jeden jím realizovaný projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru