Přeskočit na obsah

Město Turnov — Program — Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov

Dotace na činnost spolku, případně pobočného spolku podporujícího sportovní a občanský život obyvatel Turnova.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 01. 2023 do 24. 01. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba — zapsaný spolek dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na činnost spolku, případně pobočného spolku podporujícího sportovní a občanský život obyvatel Turnova. 
 • Důvodem pro podporu sportovních spolků je jejich činnost, která má spolu se sportovišti pro Turnov významnou roli ve sportovní oblasti i při zabezpečení výuky tělesné výchovy v rámci školního vzdělávání a v rámci aktivit škol.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro tuto výzvu: 7 500 000 Kč.
 • a. Dotaci na registrovaného člena ve věku od 6 do 19 let v částce 500 Kč/rok, na neregistrovaného člena ve věku od 2 do 19 let v částce 100 Kč/rok. Jako registrovaný člen je vnímán ten, kdo se aktivně účastní zápasů a soutěží organizovaných příslušným sportovním svazem – je na soupisce. Maximální možná výše dotace jednomu sportovnímu oddílu na registrované členy ve věku 6 až 19 let je 200 tis. Kč.
 • b. Dotaci na trenéry a cvičitele. Maximální možná výše dotace jednomu žadateli na trenéry mládeže u registrovaných soutěží je 50 tis. Kč/sportovní oddíl/rok.
  • Trenér mládeže u registrovaných soutěží 5 000 Kč/rok,
  • trenér mládeže u ostatních sportů 6 000 Kč/oddíl/rok,
  • trenér mládeže u ostatních sportů a malých spolků 2 000 Kč/oddíl/rok.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu: 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru