Přeskočit na obsah

Město Turnov — Program pro poskytování dotací sportovním spolkům z rozpočtu města Turnov

Dotace na zajištění podmínek pro sportování obyvatel města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2024 do 19. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolek, který je registrován v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění podmínek pro sportování obyvatel města. Tuto svoji funkci město plní zejména prostřednictvím Městské sportovní Turnov, s.r.o. Nezastupitelnou roli v této oblasti ovšem plní také turnovské sportovní spolky, a proto má město Turnov zájem na jejich podpoře, a to zejména dotováním provozu a rozvoje sportovišť ve vlastnictví spolků, které mají důležitou úlohu jak ve sportovní oblasti, tak při zabezpečení výuky tělesné výchovy v rámci školního vzdělávání, ale také dotováním vlastní sportovní činnosti spolků.

Forma a výše podpory:

  • Dotace poskytovaná podle těchto pravidel je doplňkovým zdrojem financování provozních nákladů spolku. Spolek je povinen požádat o dotaci na krytí provozních nákladů běžného roku NSA (případně jiný ústřední orgán) a Liberecký kraj, pokud splňuje podmínky pro přiznání dotace stanovené uvedenými poskytovateli v příslušných dotačních programech. 

Specifika a omezení:

  • Výše dotace pro jednotlivé spolky se stanoví podílem z celkové částky schválené pro tento dotační titul (dle bodu 1.4), který vyplývá z bodového ohodnocení spolku obsaženého v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel, a to maximálně do takové výše, aby celková dotace v součtu za jednotlivé dotační tituly nepřevýšila částku požadovanou v žádosti dle bodů 1.2. a 1.3.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru