Přeskočit na obsah

Město Turnov — Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov

Dotace ze sportovního fondu může být poskytnuta na sportovní aktivity, které se konají na území města Turnov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 18. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let trvale evidovaná na území města Turnov, popřípadě jiná osoba provozující sportovní činnost na území města Turnov.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prostředky jsou určeny na podporu těchto sportovních aktivit, konaných na území města Turnov: 
  • konkrétní sportovní akce ,
  • sportovní volnočasová aktivita,
  • sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob,
  • sport v rámci podpory cestovního ruchu,
  • aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022: 210 000 Kč.
 • Podpořené aktivity:
 • dotace určená na konání sportovních akcí na území města (výše dotace může dosáhnout maximálně 75% skutečně vynaložených nákladů) – pouze v ojedinělých případech, kdy se jedná o projekt neziskový bez vlastních příjmů anebo zcela výjimečný je možné, aby výše dotace dosáhla až 100% skutečně vynaložených nákladů). Podmínku konání akcí na území města lze prominout v souladu s článkem 1.1. Statutu sportovního fondu města, tj. u takových projektů, které pro jejich charakter nelze na území města uspořádat, avšak tradičně jsou s městem Turnov spojovány a jsou obyvateli města navštěvovány.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
 • Na jeden projekt (sportovní akci, aktivitu) nelze využít více dotačních zdrojů města Turnov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru