Přeskočit na obsah

Město Týn nad Vltavou — Dotační program na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovních a mládežnických organizací, které působí na území města Týn nad Vltavou a zabývají se pravidelnou a kvalitní nabídkou sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 01. 03. 2024.
 • Termín pro podání žádostí pro všechna opatření: do 28. 3. 2024 do 15 hod. 

Příjemci podpory:

 • Sportovní a mládežnické organizace, které působí na území města Týn nad Vltavou a zabývají se pravidelnou a kvalitní nabídkou sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Dotace na celoroční činnost organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
 • Opatření č. 2: Dotace na činnost sportovních organizací.
 • Opatření č. 3: Dotace na pořízení nebo obnovu dlouhodobého hmotného majetku.
 • Opatření č. 4: Dotace na individuální podporu jednotlivců

Forma a výše podpory:

 • 1 Příspěvek na činnost mládežnických organizací. 
  • Min. – max. výše dotace  činí 5 000 Kč – 40 000 Kč.
  • Min. spoluúčast žadatele  15 %.
 • 2 Příspěvek na činnost sportovních organizací. 
  • Min. – max. výše dotace  činí 5 000 Kč – 250 000 Kč.
  • Min. spoluúčast žadatele  15 %.
 • 3 Příspěvek na pořízení nebo na obnovu dlouhodobého hmotného majetku. 
  • Min. – max. výše dotace  činí 5 000 Kč – 100 000 Kč.
  • Min. spoluúčast žadatele  10 %.
 • Příspěvek na individuální podporu jednotlivců. 
  • Min. – max. výše dotace  činí 5 000 Kč – 100 000 Kč.
  • Min. spoluúčast žadatele  15 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem uvádět v informačních a dalších materiálech a na svých webových stránkách, pokud jsou zřízeny, údaj, že činnost příjemce je spolufinancována z prostředků města Týn nad Vltavou. Vhodným způsobem prezentace města je umístění znaku města na soutěžních dresech. Za tímto účelem schvaluje rada města Týn nad Vltavou užití znaku města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru